01 iSOLAR kot neodvisni strokovni nadzornik

družba MIT Europe d.o.o. – iSOLAR kot neodvisni strokovni nadzornik ( v nadaljevanju NSN) potrjuje pričakovano kakovost investicijskega projekta v fazi njegove tehnične priprave, izvedbe in zagona. Pričakuje se, da bodo rezultati NOD služili kot podlaga za zagotovitev financiranja projekta z bančnim posojilom ali najemom, pri čemer dejavnost NOD odraža obseg zahtev po tehničnem skrbnem pregledu, ki jih določi financirajoča bančna družba.

Obseg dejavnosti NOD:

02 Ocena gradbenega projekta

Strokovna ocena tehnične dokumentacije za uporabljene fotovoltaične plošče, rasmerniki, optimizatorji,, transformatorje, kable in drugo električno opremo. Poleg tega bo izvedena ocena pravilnosti izračuna podpornih konstrukcij in ocena skladnosti predložene gradbene projektne dokumentacije z zakonodajo Slovenije in EU, vključno z dokumentacijo za povezavo. Prav tako se oceni predloženi energetski pregled z vidika tehnične in ekonomske izvedljivosti projekta, njegove finančne učinkovitosti in povračila. Hkrati se opravi lokalna preiskava na kraju načrtovane gradnje.

03 Tehnični strokovni nadzor med gradnjo

Strokovna ocena kakovosti in obsega izvedenih del pri gradnji fotovoltaične elektrarne (gradbeni del, električni del, del proizvodne tehnologije), preverjanje sorazmernosti zaračunanih stroškov, preverjanje napredovanja del v skladu s časovnim načrtom gradnje.

Končni tehnični pregled, ki ga opravi neodvisni strokovni nadzornik.

Priprava neodvisnega tehničnega mnenja o ocenjeni zaključeni gradnji fotovoltaične elektrarne v skladu s projektno dokumentacijo.

Končni tehnični pregled je namenjen preverjanju kakovosti in popolnosti dela fotonapetostne elektrarne, njene funkcionalnosti in izpolnjevanja pričakovanih parametrov.

V primeru zahtev strank in zahtev financirajoče bančne družbe lahko obseg naših dejavnosti po potrebi dopolnimo in prilagodimo.