Dejavniki, ki vplivajo na izkoristek fotonapetostnih pretvornikov

V zvezi s širjenjem fotovoltaičnih naprav v Sloveniji je mogoče na spletu in na razstavah opaziti pogoste razprave vlagateljev na temo fotovoltaičnih panelov. Manj pa se govori o izbiri pravega PV inverterja, čeprav ta pomembno vpliva na učinkovito delovanje naprave in donos.

Učinkovitost pretvornika

Zelo pogosta napačna predpostavka pri ocenjevanju fotovoltaičnih pretvornikov je napačna predpostavka o neposredni sorazmernosti med učinkovitostjo in donosom energije (finančnim dobičkom). Na donos dejansko vpliva več dejavnikov. Nevedni vlagatelj običajno pogleda na seznam podatkov inverterja, kjer je navedena vrednost največjega izkoristka. Pri tem pa gre za laboratorijski izkoristek (običajno v eni točki na krivulji delovanja), ki ga pretvornik v praksi najverjetneje ne bo nikoli dosegel.

Bolj ozaveščen vlagatelj bo upošteval evropsko vrednost učinkovitosti, ki je že bolj zgovorna, vendar še vedno ni kakovostna lastnost. Evropski izkoristek se meri pri različnih obremenitvah pretvornika (pri 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 50 % in 100 % nazivne moči) in se nato izračuna kot tehtano povprečje. Vendar ima pri izračunu tehtanega povprečja največjo težo v košarici učinkovitost pri srednjih vrednostih obremenitve. Podobno metodologijo ocenjevanja ima na primer tudi revija Photon, kjer so pogosto navedeni le povprečni rezultati pri srednjih in visokih vrednostih obsevanosti.

Te vrednosti so za nas okvirne, ko razmišljamo o namestitvi fotovoltaike na južnejših območjih Evrope (Bavarska, Italija itd.). V podnebnih razmerah Slovenije, kjer je na nekaterih območjih majhen delež neposrednega sončnega sevanja in veliko število oblačnih dni, se je treba osredotočiti tudi na učinkovitost pri obremenitvi inverterja približno 0-30 %. To je pravzaprav območje, pri katerem inverterji v naši državi pogosto delujejo v letnem povprečju. Izjema so sončni dnevi pozimi ali meseci, kot sta april in maj, ko je veliko sonca, a temperature niso visoke.

Vpliv temperature okolja

Temperatura je še en pomemben dejavnik, ki vpliva na pravilno delovanje inverterja in panelov. S povišanjem temperature se zmanjša zmogljivost fotovoltaičnih panelov (običajno za približno 0,4 % na 1°) in začne se zmanjševati temperaturni izkoristek pretvornika. Znižanje temperature pomeni omejitev izhodne moči opreme, da se zaščiti pred poškodbami in podaljša življenjska doba komponent. Zato je zelo pomembna pravilna namestitev pretvornika. Če ga nameščate v zaprtih prostorih, naj bo v dobro prezračevanem prostoru (podstrešja, prostori s slabim kroženjem zraka itd. niso priporočljivi), če ga nameščate na prostem, pa po možnosti pod ploščami ali v drugih zaščitenih prostorih.

Optimizacija izkoristka inverterja fotovoltaične elektrarne

 Kot je bilo že omenjeno, vlagatelj zaradi podnebnih razmer v Sloveniji običajno doseže največje energetske koristi aprila in augusta. Povprečno število sončnih ur (brez oblakov) v Sloveniji znaša od 2400 do 3600 ur na leto, kar v povprečju pomeni približno od 20% do 30 % dni brez oblakov na leto. Da bi optimizirali celoletno povečanje, je treba pri izbiri inverterja pogledati krivuljo učinkovitosti pri nizkem obsevanju ali nizki obremenitvi inverterja. Vlagateljem lahko le svetujemo, naj si ogledajo obrat na območju, kjer nameravajo upravljati svoj obrat. V idealnem primeru je dobro pridobiti vsaj enoletne podatke o delovanju. Vendar pa je z izjema Primorska bolj ali manj mogoče računati na pogoste nizke obremenitve inverterja med letom (ob predpostavki običajne velikosti enosmerne strani glede na izmenično stran).

Sledilnik MPP

 Učinkovitost ni edini dejavnik, ki vpliva na izkoristek energije. Pomemben je tudi natančen sledilnik MPP, naprava za sledenje največje točke moči (MPP), ki se mora učinkovito odzivati na spreminjajoče se okoljske razmere. Pri dobrih pretvornikih učinkovitost usklajevanja MPP ne pade pod 99 %, medtem ko vrhunske naprave delujejo z 99,9-odstotno učinkovitostjo.

 Včasih se omenja tudi prednost več neodvisnih sledilnikov MPP, od katerih vsak "spremlja" posamezne fotonapetostne sklope (nizi). V slovenskih razmerah je ta prednost spet le navidezna, saj arhitektura hiš in streh v slovenski kotlini ni zelo robustna. Sistem z več sledilniki MPP (običajno 2) je lahko upravičen le, če so fotonapetostni polji razdeljeni na južno in zahodno orientacijo ali če je delna senca. Vendar pa se delna zasenčenost zaradi stroškov naložbe sploh ne bi smela pojaviti. Izjema je lahko delno senčenje pozimi, ko je sonce nizko nad obzorjem in se je mogoče izogniti izgubam. Drugačno senčenje je nesprejemljivo in je krivda projektanta.

Novi koncepti pretvornikov

 Na trgu so se pojavile številne inovativne rešitve za povečanje donosa. Zelo učinkovita rešitev z vidika dobička je razdelitev inverterja na več energetskih delov, ki se preklapljajo glede na količino dobavljene energije in število delovnih ur. Inverter tako deluje dlje časa vsak dan (zlasti zjutraj, zvečer in ob delno oblačnem nebu), z večjo učinkovitostjo, investitor pa prihrani pri obratovalnih stroških (življenjska doba) in zmanjša izpade delovanja.

Pri izbiri inverterja mora vlagatelj upoštevati tudi druge dejavnike, med drugim:

  • Kakovost, hitre storitve in garancije (odpoved delovanja samodejno pomeni finančno izgubo),
  • reference proizvajalca in monterja, tudi z vidika prihodnosti (ali bom čez nekaj let našel svojega dobavitelja/proizvajalca na trgu?),
  • enostavnost namestitve, delovanja in morebitnega popravila (koliko časa bo dobavitelj potreboval za zamenjavo ali popravilo inverterja in ali bo imel čas zame?; ali se lahko obrnem neposredno na proizvajalca?),
  • Stopnja zaščite IP (notranja ali zunanja namestitev),
  • raven hrupa (nekateri pretvorniki slabe kakovosti so hrupni, kar je lahko moteče ne le za uporabnika, temveč tudi za okolico),
  • vrsto fotovoltaičnih panelov (pri tankoplastnih panelih/folijah ali panelih, sestavljenih iz celic s kontakti na hrbtni strani, mora investitor običajno uporabiti inverter s transformatorjem),

posredovanje podatkov in spremljanje pravilnega delovanja opreme (pri tem informacije pomenijo tudi denar, saj investitor ob poznem odkritju že delne napake po nepotrebnem izgubi prihodek).

Socialna omrežja