/ NAŠE POSLANSTVO IN VIZIJA

Postati vodilno podjetje v sektorju energetike, ki se osredotoča na vlaganje v sodobne in inovativne tehnologije obnovljivih virov energije. Z zanimanjem, da bi sledili vsem trendom in bili pionir na področju obnovljivih virov energije v Sloveniji. S trajnostno energijo naredite svet bolj zdrav.

/ Naša vizija

Naše poslanstvo je prinesti inovativne energetske rešitve in zagotoviti njihovo učinkovito delovanje v vsakdanjem življenju.

 

Zaznavamo dve ravni te tehnične preobrazbe. Prva je sestavljena iz strojne rešitve v obliki gradnje FVE in prostorov za akumulatorje. Druga je pa programska nadgradnja, ki vam omogoča upravljanje prilagodljivosti v okviru decentraliziranega modela proizvodnje in porabe električne energije.

Image

/ Naša misija

Zaznavamo pomembnost inovativnih rešitev v energetiki in njihovo vključevanje v vsakdanje življenje posameznikov, podjetij in lokalnih skupnosti. Vse to s poudarkom na samooskrbo, neodvisnost in decentralizacijo energetike, ki so ključ do stabilnosti.

V Sloveniji prihodnost sektorja FVE vidimo v fleksibilnosti in zmožnosti upravljanja porabe energije, kar vodi do ozaveščenosti potrošnikov o tem, kako učinkovito uporabiti tako pridobljeno električno energijo. Velika prednost tega sistema je ciljna uporaba sončne energije ne samo za stanovanjska stanovanja, temveč ima glavno mesto v industriji, kjer je velik pritisk na porabo električne energije.

Prizadevamo si, da bi svojim partnerjem v tem nastajajočem modelu decentralizirane proizvodnje električne energije in medsebojnega trgovanja zagotovili primerno okolje in tehnološko ozadje za njihov obstoj in delovanje.

Smo podjetje, ki se osredotoča na sončno energijo, sodobno in inovativno tehnologijo obnovljivih virov energije in vlaganje v ta sektor. Z zanimanjem sledimo vsem trendom in bomo med pionirji na področju obnovljivih virov energije v Sloveniji.

„S trajnostno energijo bomo naredili svet bolj zdrav.“

Image