Vrednote in odgovornost

Image
Image

Tako kot se vse hitreje spreminjajo naša družba, tehnologija in vse večja okoljska kriza, se spreminjajo tudi pričakovanja in zahteve novih gradbenih projektov. Trajnostna gradnja postaja nuja in ne le nujnost.

Vodilno energetsko podjetje, ki se osredotoča na naložbe v sodobne in inovativne tehnologije obnovljivih virov energije.

Želimo postati vodilno podjetje na področju obnovljivih virov energije. Naše poslanstvo je zagotavljati inovativne energetske rešitve in njihovo učinkovito delovanje v vsakdanjem življenju.

To tehnično preoblikovanje poteka na dveh ravneh. Prva vključuje strojne rešitve v obliki gradnje elektrarn za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in baterijskega skladiščenja. Drugi je sestavljen iz programske nadgradnje za upravljanje prožnosti v decentraliziranem modelu proizvodnje in porabe električne energije.

Zavedamo se pomena inovativnih energetskih rešitev in njihove integracije v vsakdanje življenje. Vse to s poudarkom na samozadostnosti in decentralizaciji, ki sta ključna za stabilnost.

Zavedamo se pomembnosti inovativnih energetskih rešitev in njihovega vključevanja v vsakdanje življenje posameznikov, podjetij in lokalnih skupnosti. Kot pionirji sektorja obnovljivih virov energije v državi vidimo prihodnost tega sektorja v decentralizirani proizvodnji energije, sposobnosti upravljanja prožnosti in energetski ozaveščenosti potrošnikov, da bi lahko zmanjšani centralni viri služili predvsem potrebam industrije. Tehnološko se želimo odzvati na nastajajoči model decentralizirane proizvodnje in medsebojnega trgovanja ter zagotoviti ustrezno okolje za njun obstoj in delovanje.